Hacked By angarali Turkish hacker

-Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır. (Fatih Sultân Mehmed Hân)